1969

9. årig-grunnskole innført

20. juli 1969 Månelandingen
8. september 1969 Stortingsvalg
23. desember 1969 Phillips offentliggjør første funn av olje på norsk sokkel av Nordsjøen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License