Albert

Albert er den nest eldste broren til Alf Otto. Han ble født 15. oktober 1904. Siden Hagbart overtok gården, dro Albert på havet som fisker.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License