Alf Otto

Født: 18. juni 1909.

flickr:6311602227

Yrke: jobber på fabrikk.

Sivilstatus: gift med Hjørdis Olsen.

Barn: Bjørn, Bjørg Tove og Anne

Hjemsted: Vokst opp på bygda Blomsterli på en gård. De var en stor familie og alle
måtte bidra med arbeid på gården.

Foreldre: Ottar Olsen og Erna Olsen.

Søsken: Albert, Hagbart og Cornelia.

Venner: Knut, Hermod.

Bakgrunnshistorie: Flyttet til Henrikstad for å få seg jobb. Der traff han kona Hjørdis.

Egenskaper: Hardtarbeidende.

Personlighet: alternativ, omgjengelig, distré.

Familieforhold: Har en lett og god tone seg imellom.

Familiemotto: lykken kan ikke kjøpes for penger.

Hobbyer: snekring, meditasjon.

Alf Ottos familiealbum


Avtalebok

Invitasjon til Alf Ottos 60-årsdag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License