Bjørn
flickr:11809012

Bjørn er eldst av de tre søsknene Olsen, født i 1944.

Han trivdes ikke noe særlig på skolen, bortsett fra i Kroterud skoles musikkorps, og skapte mye hodebry for sine foreldre i oppveksten. Hans lange hår og musikksmak er fortsatt til stor ergrelse for hans far, Alf Otto Olsen.

Han bor hjemme hos foreldrene i Fageråsen borettslag og bruker fritiden på sine interesser; musikk og motorsykkel, mens han håper på å få et gjennombrudd med bandet han spiller i. Han jobber av og til på Tobben's Auto som mekaniker.


Meldingsbok for Bjørn Olsen, Kroterud barneskole
Karakterbok for Bjørn Olsen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License