Blomsterli
flickr:5663182061

Blomsterli er en vakker liten bygd i Nord-Norge.

Da Alf Otto vokse opp her, bodde det ca, 200 mennesker her. I dag bor det bare 60 mennesker her.

Bygda er preget av mye gårdsbruk. Ellers finnes det et lite samlingshus hvor bygda samles til høytideligheter.

Havet som bukter innover dalen Blomsterli, gjør det lettere å drive med fiske og handel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License