Feministgruppa
feministdfkjdkngvsx.png

Opprettet: 1961

Leder: Bjørg Tove Olsen

Medlemmer: Kari, Liv, Astrid og Sigrid

Mål: Fremme kvinners formelle og sosiale rettigheter.

Politisk propaganda: Brosjyrer, plakater, pamfletter og demonstrasjonstog.

_

Gruppen er langt større, men resten av gruppen velger å være anonyme. Det er lagt frem at enkelte artikler i lokalavisen belyser noen av synspunktene til gruppen. Det spekuleres i om de har en medhjelper som presenterer synspunktene "mellom linjene" av artikler.

_

Plakat
Pamfletter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License