Hagbart

Hagbart er det eldste barnet til Ottar og Erna Olsen. Han ble født 10. mai i 1901. Som eldste sønn arvet Hagbart gården etter foreldrene.

Hagbart har driftet gården godt. Han har selv fått tre barn sammen med kona Inger. Den eldste sønnen Bård har nå tatt over gården etter Hagbart. De to yngre søstrene til Bård, Marie og Kari har fått seg jobber som hushjelp på andre gårder.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License