Hva er dette?

Familien Olsen som den beskrives her finnes ikke på ordentlig. Dette er sider skapt av lærerstudenter i norsk ved Universitetet i Tromsø, som den del av et undervisningsopplegg med fokus på samskriving og sjangertekster, inspirert av Storyline-metoden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License