Knut Bjørnstad

Født: 13. september 1908

Yrke: Skogsvokter

Sivilstatus: enslig

Hjemsted: Vokste opp i Rå kommune. Er opprinnelig født i Ljoen, men foreldrene flyttet til Rå når han var 3 måneder gammel

Foreldre: Kjell og Edith Bjørnstad

Søsken: Rannveig Bjørnstad

Bakgrunnshistorie: Knut flyttet fra Rå i 1920 for å avtjene verneplikten sin i jegerkorpset på Bruheimen. I 1921 begynte han på landbrukshøyskolen i Lifoss for å studere til å bli agronom. Etter et halvt år byttet han studie til naturforvaltning. Han ble våren 1924 ferdigutdannet forvalter med diplom. Høsten 1924 ble han tilbudt jobb i Henrikstad som kommunal forvalter med fokus på bar- og furuskog

Egenskaper: Pliktoppfyllende, orientert og grundig

Personlighet: Nøysom og tilbaketrukket

Hobbyer: Munnharpe og treskjering

Knut%202.png
Knut Bjørnstad anno 1967. 11.februar 1966 ble det utstedt ekspropriasjon av 150 mål skog i Tytvedtmarka. Det var et opplagt valg å ha Knut Bjørnstad som oppsynsmann under fellingen av skogen. På bildet kan man se spor av den opprinnelige kulturskogen som ble oppdyrket i 1865
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License