Naboene og Fageråsen borettslag

Fageråsen borettslag ble stiftet i 1959 og var det første borettslaget i Henrikstad. Det består av fire lavblokker med moderne vaskerom i hver oppgang og felles flaggstang.


Ordensregler for Fageråsen borettslag
Retningslinjer for trappevask og snemåking i Fageråsen borettslag
Borettslagsstyrer Haugeruds tale ved borettslagets 10 års jubileumsfest

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License