Odd Paulsen

Kommer fra Sortevik, hvor han har overtatt et gårdsbruk etter foreldrene. Eldst i en søskenflokk på fire. Har tre yngre søstre, her avbildet sammen flickr:2613652609.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License