Peter Christer Fredriksen

Peter Christer Fredriksen (f. 1814, d. 1906) er grunnleggeren av Kroterud Barneskole. Han var selv utdannet teolog ved Det Kongelige Frederiks Universitet og var brennende opptatt av opplæring av småfolket i og rundt Henrikstad.

flickr:4254191422

Bildet er fra åpningsdagen av skolen i 1869 og viser Fredriken til høyre, omringet av skoleglade barn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License