Regler I Kollektivet

- En gang i uken -fredag- skal huset vaskes.
- Hver og en skal sørge for at det til en hver tid er flidd ute i felleshagen
- klær og sko skal børstes av før en går inn.
- Etter klokken 2200 skal det være husro.

Reglene gjelder for alle i kollektivet.

Utstyr finnes i boden i kjelleren. Nøkkelen finner dere under dørmatten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License