Sigrid

Sigrid er stort sett blid og fornøyd. Hun er vaskehjelpen i kollektivet, og liker å ha det ryddig og rent rundt seg. Hun tar ofte fram kost og støvbrett, og viser til kollektivets regler for renhold.

De andre får høre det dersom de ikke rydder etter seg. Hun synes spesielt at Bjørg legger fra seg mye stoff rundt omkring. På bildet ser vi henne avbildet med midagsklare Kari og Liv

flickr:7495901134
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License