Skolens ordens- og oppførselsreglement

Elevene skal vise respekt ovenfor skolens autoritetspersoner.

Elevene skal ikke bruke lue i timene.

Elevene må til enhver tid ha med seg skolebøker og skrivesaker.

Elevene kan straffes med tukt eller gjensittiting dersom de bryter reglene.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License